Presentació

Laboratorio Doctores ZaragozaLaboratorio Dres. Zaragoza, S.L. fa més de 40 anys que es dedica a les anàlisis clíniques, l'hematologia i l'hemoteràpia. Actualment compta amb unes modernes instal·lacions amb tecnologia automatitzada avançada que ens permet un lliurament més ràpid i fiable dels resultats.
La nostra seu central està situada, amb gestió i direcció independents, dins de les dependències del Centre Mèdic Delfos de Barcelona, i presta atenció tant als malalts ingressats com als que vénen ambulatòriament, a més d'efectuar revisions d'empresa, anàlisis de control d'aigües i anàlisis alimentàries i veterinàries. La nostra xarxa es complementa amb diferents centres perifèrics d'extracció pròpia i concertada, situats actualment a Barcelona ciutat, l'Hospitalet de Llobregat i Ripollet.

Laboratorio Dres. ZaragozaDisposem de tres grans àrees: hematologia i hemoteràpia (inclou l'analítica de proves d'hematologia de rutina i especialitzades, coagulació, proves creuades, transfusions de sang i visites d'hematologia clínica), bioquímica clínica (inclou proves de rutina, així com d'altres de més especialitzades, immunologia, hormonologia, etc.) i microbiologia (inclou tot tipus de mostres i cultius de bacteriologia i serologia). A més, també fem anàlisis de mostres veterinàries, anàlisis microbiològiques d'aigües i aliments i controls de zones estèrils.

[ver más...]

Consulti els seus resultats