Presentació

Historia

Laboratorio Dres. Zaragoza SL fa més de 40 anys que es dedica a les anàlisis clíniques, l'hematologia i l'hemoteràpia. Actualment compta amb unes modernes instal·lacions amb tecnologia automatitzada avançada que ens permet un lliurament més ràpid i fiable dels resultats.

La nostra seu central està situada, amb gestió i direcció independents, dins de les dependències de l'Hospital Delfos de Barcelona, i presta atenció tant als malalts ingressats com als que vénen ambulatòriament, a més d'efectuar revisions d'empresa, anàlisis de control d'aigües i anàlisis alimentàries i veterinàries. La nostra xarxa es complementa amb diferents centres perifèrics d'extracció pròpia i concertada, situats actualment a Barcelona ciutat, l'Hospitalet de Llobregat i Ripollet.

Disposem de tres grans àrees: hematologia i hemoteràpia (inclou l'analítica de proves d'hematologia de rutina i especialitzades, coagulació, proves creuades, transfusions de sang i visites d'hematologia clínica), bioquímica clínica (inclou proves de rutina, així com d'altres de més especialitzades, immunologia, hormonologia, etc.) i Microbiologia (inclou tot tipus de mostres i cultius de bacteriologia i serologia). A més, també fem anàlisis de mostres veterinàries, anàlisis microbiològiques d'aigües i aliments i controls de zones estèrils.

Laboratorio ZaragozaEstem sotmesos voluntàriament a controls de qualitat interns i externs a través de diferents organismes i societats nacionals i internacionals.
Amb la col·laboració de tot el personal i de la direcció de Laboratorio Dres. Zaragoza SL vam obtenir la certificació de la normativa de qualitat ISO 9002:1984 el febrer del 2001 i posteriorment de la nova norma ISO 9000:2000 el juny de 2003, que certifiquen els nostres procediments de treball a través de l'empresa internacional Tüv Rheiland.

Comptem amb un ampli catàleg de proves de laboratori i constantment n'incorporem de noves en funció de la demanda o actualitat, fetes per nosaltres mateixos o per altres laboratoris públics o privats de reconegut prestigi.

  • PROFESSIONALITAT
  • FIABILITAT
  • QUALITAT
  • RAPIDESA

Consulti els seus resultats