WEBS RECOMENADES

Seguint amb el mateix objectiu per el que s’ha creat aquesta web, consistent en aportar als nostres clients i col·laboradors la major quantitat d’informació i eines per facilitar la seva feina, Laboratorios Dres. Zaragoza, S.L. inclou la següent relació de links a web’s que considera d’utilitat:

Anàlisis Clíniques i bioquímica clínica

American Association for clinical chemistry (AACC) www.aacc.org
Asociación americana de química clínica (AACC) www.aacc.es
Asociación española de biopatología médica (AEBM) www.aebm.org
Asociación española de farmacéuticos analistas (AEFA) www.aefa.es
Associació catalana de ciències del laboratori clínic (ACCLC) www.acclc.es
College of American Pathologist (CAP) www.cap.org
Federación int. de química clínica y medicina de laboratorio (IFCC) www.ifcc.org

Qualitat i gestió

Asociación española de gestión y dirección de laboratorio (SEDIGLAC) www.sediglac.org
Asociación española de normalización y certificación (AENOR) www.aenor.es
Bureau veritas quality international España S.A. www.bvgi.com
Centre d'Innovació i dessenvolupament Empresarial (CIDEM) www.gencat.es/cidem
Clinical Laboratory Management Association (CLMA) www.clma.org
Club español de la calidad www.clubcalidad.es
Entidad nacional de acreditación (ENAC) www.enac.es
International Standard Organization (ISO) www.iso.org
Joint Commission on Accreditation of Healthcare organizations (JCAHO) www.jcaho.org
Lloyd's Register quality assurance (LLOYD'S) www.lrqa.com
National Committee of Clinical Laboratory Standardization (NCCLS) www.nccls.org
SGS Ibérica S.A. www.sgs.com
Westgard quality corporation www.westgard.com

Hematologia i hemoteràpia

American Association of Blood Banks (AABB) www.aabb.org
Sociedad española de hematología y hemoterapia (AEHH) www.aehh.es
Sociedad española de transfusión sanguínea (SETS) www.sets.es

Microbiologia

Sociedad española de enfermedades infecciosas y microbiología clínica www.seimc.org

Assessors de qualitat

INGECAL (Ingeniería de la Calidad y el Medio Ambiente S.L.) www.e-ingecal.com

Consulti els seus resultats