Organigrama Laboratori Doctores Zaragoza, S.L.

Les autoritats, les responsabilitats i lesrelacions entre el personal que dirigeix, realitza i verifica qualsevol feina del laboratori que incideix en la qualitat dels serveis que oferim,queden reflectits en l'organigrama adjunt.


Consulti els seus resultats