CURRÍCULUM ACADÈMIC PROFESSIONAL

Jordi Zaragoza Montpel es va llicenciar en Medicina i Cirurgia el 1981 a la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va formar com a especialista en Hematologia i Hemoteràpia a l'Hospital de la Creu Roja de Barcelona (Servei d'Hematologia i Oncologia, dirigit pel Dr. Sans Sabrafen) i va cursar Màster en Gestió i Direcció de Laboratori a la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2000.

CÀRRECS PROFESSIONALS:

 • Metge col•laborador i de guàrdia del Departament d'Anàlisis Clíniques, Hematologia i Hemoteràpia del Centre Mèdic Delfos de Barcelona del setembre de 1981 al desembre de 1990 a Laboratorio Doctores Zaragoza.


 • Metge col•laborador del Departament d'Anàlisis Clíniques, Hematologia i Hemoteràpia de la Clínica Nuestra Señora del Pilar de Barcelona del juny de 1982 fins al desembre de 1990 al Laboratorio Doctores Zaragoza.

 • Metge assistent del Servei d'Hematologia i Oncologia Clínica de l'Hospital de la Creu Roja de Barcelona del setembre de 1983 al juny de 1990.

 • Metge adjunt del Servei d'Hematologia i Oncologia Clínica de l'Hospital de la Creu Roja de Barcelona del juliol de 1990 al desembre de 1990 amb guàrdies de medicina interna al servei d'urgències.

 • Director adjunt de Laboratorio Dres. Zaragoza SL del gener de 1991 al juny de 1997

 • Director mèdic de Laboratorio Dres. Zaragoza SL del juny de 1996 fins a l'actualitat.

 • Director del Comitè de Qualitat de Laboratorio Dres. Zaragoza SL amb objectius de millora contínua de la qualitat i obtenció del certificat ISO 9002.

 • Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Dirección y Gestión de Laboratorio (SEDIGLAC) durant el període 2000 – 2004

 • Tresorer de la Societat Catalano - Balear de Transfusió Sanguínia des del curs 2005-2006.

 • Actualment, director mèdic i director del Comitè de Qualitat de Laboratorio Doctores Zaragoza. Director del Servei d'Hematologia i Hemoteràpia de la Clínica Delfos de Barcelona amb consulta pròpia.  

PUBLICACIONS, CONGRESSOS, CURSOS DE PERFECCIONAMENT, ETC.:

 • Col·laborador en diversos treballs en publicacions com Medicina clínica y Sangre.

 • Col·laborador en pòsters acceptats en congressos nacionals d'hematologia i medicina interna.

 • Múltiples cursos presencials de perfeccionament relacionats amb laboratori, hematologia i últimament de gestió, direcció i qualitat tant de laboratori com generals (normes ISO, model EFQM, etc).

 • Participació en cursos de formació continuada relacionats amb laboratori, hematologia i transfusió de sang.

 • Assistència a diversos congressos nacionals i internacionals de bioquímica clínica, hematologia, microbiologia i gestió de laboratori des de 1992.

 • Participació com a ponent en cursos d'actualització en medicina interna en temes d'hematologia per a metges i de formació en temes de laboratori per a diplomats en infermeria i auxiliars al Centre Mèdic Delfos.

 • Membre numerari o fundador de diferents associacions professionals (ACM, SEHH, SEQC, AEBM, SEIMC, SETS, SEDIGLAC, ACCLC i AEC).

Consulti els seus resultats