POLÍTICA DE QUALITAT

MISSIÓ

Garantitzar la màxima qualitat i fiabilitat a l’hora de proporcionar informació clínicament útil en els nostres informes d’anàlisis en hematologia, bioquímica i microbiologia, cumplint amb tots els requisits legals i reglamentaris vigents.

VISIÓ

Conseguir la satisfacció màxima dels nostres clients (pacients i metges) mitjantçant l’entrega d’informes analítics que afavoreixin una correcta prevenció, diagnòstic i seguiment de les enfermetats.

VALORS

PROFESSIONALITAT

Potenciar la formació del personal per garantitzar l’actuació dels seus coneixements i asegurar la seva professionalitat.

AMPLITUD
Oferir un ampli catàleg de proves de laboratori amb incorporació constant de noves proves en funció de la seva demanda o actualitat.

FIABILITAT
Assegurar la màxima eficàcia en matèria de control de qualitat, mitjançant l’anàlisis de dades i els programes de qualitat interns i externes a través de diferents organismes i societats nacionals.

QUALITAT
Millora contínua dels nostres processos, gràcies a la implantació d’un sistema de gestió de qualitat.

RAPIDESA
Tecnologia automatitzada avançada que ens permet una entrega més ràpida i fiable dels resultats.

INVERSIÓ
Fomentar la inversió en instrumentació automatitzada per garantir en tot moment la qualitat dels productes i dels serveis.

ÈTICA
Potenciar el cumpliment de les normes ètiques de la nostra professió.

RED
Apropar-nos als nostres clients oferint punts d’extracció propis i concertats en diferents centres del Barcelonès.

Barcelona, 26 d’abril de 2012
Dr. Jordi Zaragoza
Direcció Tècnica

Consulti els seus resultats