RECOLLIDA DE MOSTRES

Test d'Intolerància a la glucosa, lactosa, Xilosa i Fructosa

Per realitzar aquesta prova, condeixo arribi al nostre centre, se li administrarà un got de líquid que contindrà dissolt un sucre (glucosa, lactosa, xilosa, sorbitol, fructosa etc.).
La durada de la prova serà de 3 hores en funció del sucre que se li administri.
Durant la prova no podrà menjar, fumar ni realitzar exercici físic.
Per correcta valoració dels resultats és IMPRESCINDIBLE que vostè faci una preparació prèvia molt estricta que consisteix en:

4 setmanes abans de la prova no deurà:
Prendre antibiòtics.
Prendre laxants que continguin fibres o sucres (Duphalac, Emportal).
Prendre laxants per a preparació d'endoscòpia o radiologia de còlon.

El dia abans de la prova soparà:
Brou o arròs bullit.
Pollastre, carn o peix a la planxa o truita a la francesa.
Aigua a voluntat o infusions i cafè sense sucre, mel ni edulcorants.
No podrà prendre RES fora del que indica (ni pa, llet, sucs, refrescos fruita, pastissos, pasta, llegums, hortalisses o verdures).

El dia de la prova:
Ha d'estar en dejú de 12 hores.
Pot beure aigua si ho desitja, però no en excés.
Ha de rentar-se les dents o esbandir-se la boca amb un col·lutori.
No fumi.
No faci exercici físic.

Preparació Test de l'Alè (H. PYLORI)

¿Com he de preparar-me per a l'examen?

Els 20 dies previs a l'examen, no prendre:
Omeprazol (Losec, Audazol, Emeprotom, Belmazol, etc.)
Lansiprazol (Estemil, Opiren, Protoner, etc.)
Rabeprazol (Pariet, Aciphex)
Pantoprazol (Anastra, Pantecta, Ulcotenol, etc.)
Esometrazol (Nexium)

Els 15 dies previs a l'examen:
No prendre cap antibiòtic.

El dia de la prova:
Presentar-se amb 8 hores de dejuni, no fumar i no rentar-se les dents.

RECOLLIDA DE MOSTRES D'ORINA PER A ESTUDI BÀSIC

Cal fer servir un recipient estèril. A les farmàcies venen recipients estèrils i bosses autoadhesives per als nadons.
Renteu-vos amb aigua i sabó i esbandiu-vos bé.
No toqueu l'interior del recipient amb les mans.
Recolliu la primera orina del matí al recipient, després de rebutjar el primer raig.
Si teniu la menstruació, no feu la prova.

RECOLLIDA DE MOSTRES D'ORINA DE 24 HORES

Cal fer servir un recipient de plàstic de boca ampla que venen a les farmàcies.
Quan us lleveu, orineu al vàter com feu normalment.
A partir d'aquest moment, recolliu tota l'orina fins a les 8.00 del matí del dia següent.
Mentre duri la recollida deseu el recipient al frigorífic.
Si teniu la menstruació, no feu la prova.

RECOLLIDA DE MOSTRES DE FEMTES PER A PARÀSITS

Cal fer servir un recipient estèril de boca ampla que venen a les farmàcies.
Recolliu una petita quantitat de femta al recipient estèril.
Tres dies abans de recollir la mostra no mengeu: maduixes, figues, peres, pomes, tomàquets, llegums secs o verds o pa amb llavors.
No preneu medicaments a base de caolí, carbó vegetal, sals de magnesi, olis, laxants ni supositoris.
No s'ha de conservar a la nevera.

DIETA PER A LA REALITZACIÓ DE L'ÀCID 5-HIDROXIINDOLACÈTIC

48 hores abans de la recollida cal suprimir: plàtans, alvocats, tomàquets, prunes, nous, albergínies i cafè.
72 hores abans cal suprimir: reserpina, naproxen, fenotiacines, guaifenesina (guayacolato de glicerilo), IMAO i metildopa.

DIETA PER A LA REALITZACIÓ DE CATECOLAMINES

Eviteu la ingesta de plàtans, nous i cafeïna almenys 72 hores abans i durant la recollida de la mostra.

DIETA PER A LA REALITZACIÓ DE METANEFRINES

No preneu substàncies amb cafeïna 24 hores abans de la recollida.

DIETA PER A LA REALITZACIÓ DE L'ÀCID VANILMENDÈLIC

Des de la recollida de l'orina, cal suprimir de la dieta: plàtan, nous, gelat, xocolata, cafè, te i cítrics.
Dues setmanes abans cal suspendre: àcid acetilsalicílic, disulfiram, levodopa, reserpina, piridoxina, amoxicil•lina, IMAO, insulina, isoproniazida, morfina, clorpromazina y fenobarbital.

DIETA PER A LA REALITZACIÓ DE SEROTONINA

72 hores abans de l'extracció de l'espècimen o recollida de l'orina, cal evitar la ingesta de plàtans, tomàquets, alvocats i albergínies.
Una setmana abans de l'extracció de l'espècimen o recollida de l'orina, cal suprimir els IMAO.

NOTA IMPORTANT:

Totes aquestes tècniques requereixen un protocol de recollida d'orina de 24 hores.

RECOLLIDA DE MOSTRES D'ESPUTS

Cal fer servir un pot estèril de boca ampla que venen a les farmàcies.
Al matí, abans d'esmorzar, renteu-vos bé la boca amb aigua.
Recolliu directament al pot l'esput procedent d'una expectoració profunda i intenteu que no sigui saliva.
Si es tracta de mostres seriades, feu l'esmentat més amunt durant tres dies seguits i deseu els pots a la nevera fins a l'hora del lliurament al laboratori. Apunteu la data de recollida a cada pot.

CINTA DE GRAHAM PER A OXIÜRS

Demaneu al laboratori un parell de portaobjectes.
Cal tenir un tros de cinta adhesiva transparent.
Renteu la zona anogenital amb aigua i sabó la nit anterior a la presa de la mostra.
L'endemà al matí, sense fer cap rentat previ i sense defecació preneu la mostra aplicant una tira de cinta adhesiva transparent (per la part engomada) als marges de l'anus i traient-la de seguida.
Col•loqueu la tira de cinta adhesiva ben enganxada al portaobjectes i dueu-la al laboratori dins d'un sobre o embolicat en diverses capes de paper.

RECOLLIDA DE LÍQUIDS ORGÀNICS

Es consideren líquids orgànics habitualment estèrils com:

Líquid cefaloraquidi (LCR)
Líquid peritoneal o ascític
Líquid pleural
Líquid pericàrdic
Líquid sinovial i Líquid diàlisi peritoneal

Per al laboratori general cal extreure un mínim de dos tubs estèrils que proporciona la farmàcia de la clínica. Recomanem que es retolin com a 1 i 2 per distingir-los.
Al primer tub cal posar-hi dues gotes d'heparina sòdica o de liti, excepte per al líquid cefaloraquidi (LCR), que no ha de contenir cap additament. Es farà servir per al recompte cel•lular i per a la bioquímica general. Calen un mínim de 2 ml, variable en funció del que es sol•liciti.
Al segon tub no s'hi ha de posar cap additament i, si es pot, cal introduir el líquid a través del tap de goma. Aquest tub es farà servir per a la microbiologia (Gram, Ziehl, tinta xinesa, cultiu, Löwenstein, ...). Per a aquest tub calen entre 1 i 10 ml. Excepte per al cultiu Löwenstein i fongs, en què com a mínim calen 10 ml.
Si se sol•liciten proves serològiques recomanem un tercer tub amb un mínim de 3 ml, tot i que també es pot fer servir el primer tub amb més quantitat de líquid.
No s'han de fer servir escovillons.
Per a mostres anaeròbies cal remetre la mostra de cultiu en la mateixa xeringa de l'extracció, amb una agulla neta i ben tancada i havent tret l'aire.

RECOLLIDA DE MOSTRES GENITALS

Encara que ocasionalment poden aïllar-se Neisseria gonorrhoeae en mostres vaginals, quan se sospiti es recomana, igual que per a l'estudi de Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum, que la mostra sigui endocervical. En les mostres vaginals, cal intentar d'agafar mostra de les zones amb més exsudat.
Els dies anteriors a la presa de les mostres no s'han d'utilitzar solucions antisèptiques vaginals, òvuls ni pomades.
Per dur a terme els mètodes que utilitzem de manera correcta necessitarem tres escovillons. En funció dels cultius que ens sol•licitin, de la manera següent:
Cultiu bacteriològic habitual: escovilló amb medi de cultiu.o
Investigació de Chlamydia trachomatis: escovilló sense medi de cultiu.
Investigació de Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum: escovilló amb medi de cultiu.

Per a les mostres uretrals, tant masculines com femenines, cal seguir el mateix procediment.
Per a mostres rectals per a la cerca de bactèries de transmissió sexual també es segueix el mateix procediment.
 Aquestes mostres no s'han de desar a la nevera.

MOSTRES GENITALS PER A LA INVESTIVACIÓ DE GESTANTS PORTADORES D'ESTREPTOCOC AGALACTIAE

Es segueix el mateix procediment que per a un cultiu bacteriològic habitual. La mostra s'ha de prendre entre les setmanes 35 i 37 de gestació, de l'introit vaginal. Les mostres cervicals no són acceptables.
També es pot practicar cultiu de la zona anorectal en les mateixes setmanes de gestació si es considera convenient.

RECOLLIDA D'EXSUDATS DIVERSOS


Es considera qualsevol abscés o lesió exsudativa, principalment oculars, òtics, de pell i de teixits tous.
Cal prendre les mostres abans d'instil•lar qualsevol col•liri, pomada, antisèptic o antibiòtic, prèvia antisèpsia de la pell.
Es poden fer servir escovillons amb medi de cultiu i pots estèrils amb unes gotes de sèrum fisiològic estèril.
També es poden fer servir mostres obtingudes per punció amb xeringa i agulla estèril traient l'aire per a cultiu d'anaerobis.
per al cultiu de trossos de peça de biòpsia, cal col•locar-les en recipients estèrils de boca ampla amb tap de rosca amb sèrum fisiològic, mai amb formol.

Consulti els seus resultats